پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف سربازخانه‌ی بزرگ
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان آموزش
مجموع 311345 207575 385485 177915 62 113:46:40
1 630 420 780 360 4 0:33:20 1100%
2 805 540 1000 460 2 0:43:40 190%
3 1030 690 1280 590 2 0:55:40 281%
4 1320 880 1635 755 2 1:09:30 273%
5 1690 1125 2095 965 2 1:25:40 266%
6 2165 1445 2680 1235 3 1:44:20 359%
7 2770 1845 3430 1585 3 2:06:10 453%
8 3545 2365 4390 2025 3 2:31:20 448%
9 4540 3025 5620 2595 3 3:00:30 543%
10 5810 3875 7195 3320 3 3:34:20 639%
11 7440 4960 9210 4250 3 4:13:40 735%
12 9520 6345 11785 5440 3 4:59:10 931%
13 12185 8125 15085 6965 3 5:52:10 1128%
14 15600 10400 19310 8915 3 6:53:30 1325%
15 19965 13310 24720 11410 3 8:04:40 1523%
16 25555 17035 31640 14605 4 9:27:10 1821%
17 32710 21810 40500 18690 4 11:02:50 2219%
18 41870 27915 51840 23925 4 12:54:00 2717%
19 53595 35730 66355 30625 4 15:02:50 3215%
20 68600 45735 84935 39200 4 17:32:10 3814%