پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف میدان تمرین
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیسرعت
مجموع 864875 1111980 756145 118605 30 161:51:30
1 1750 2250 1530 240 1 0:58:20 1110%
2 2240 2880 1960 305 1 1:12:40 1120%
3 2865 3685 2505 395 1 1:29:20 2130%
4 3670 4720 3210 505 1 1:48:30 2140%
5 4700 6040 4105 645 1 2:11:00 2150%
6 6015 7730 5255 825 1 2:36:50 3160%
7 7695 9895 6730 1055 1 3:07:00 4170%
8 9850 12665 8615 1350 1 3:42:00 4180%
9 12610 16215 11025 1730 1 4:22:30 5190%
10 16140 20755 14110 2215 1 5:09:30 6200%
11 20660 26565 18065 2835 2 6:04:00 7210%
12 26445 34000 23120 3625 2 7:07:10 9220%
13 33850 43520 29595 4640 2 8:20:30 11230%
14 43330 55705 37880 5940 2 9:45:40 13240%
15 55460 71305 48490 7605 2 11:24:20 15250%
16 70990 91270 62065 9735 2 13:18:50 18260%
17 90865 116825 79440 12460 2 15:31:40 22270%
18 116305 149540 101685 15950 2 18:05:40 27280%
19 148875 191410 130160 20415 2 21:04:20 32290%
20 190560 245005 166600 26135 2 24:31:40 38300%