پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف بازار
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیتاجرها
مجموع 39530 34600 59300 34600 62 107:21:50
1 80 70 120 70 4 0:30:00 41
2 100 90 155 90 2 0:39:50 42
3 130 115 195 115 2 0:51:10 53
4 170 145 250 145 2 1:04:20 64
5 215 190 320 190 2 1:19:40 75
6 275 240 410 240 3 1:37:20 96
7 350 310 530 310 3 1:58:00 117
8 450 395 675 395 3 2:21:50 138
9 575 505 865 505 3 2:49:30 159
10 740 645 1105 645 3 3:21:40 1910
11 945 825 1415 825 3 3:59:00 2211
12 1210 1060 1815 1060 3 4:42:10 2712
13 1545 1355 2320 1355 3 5:32:20 3213
14 1980 1735 2970 1735 3 6:30:30 3914
15 2535 2220 3805 2220 3 7:38:00 4615
16 3245 2840 4870 2840 4 8:56:20 5516
17 4155 3635 6230 3635 4 10:27:00 6717
18 5315 4650 7975 4650 4 12:12:20 8018
19 6805 5955 10210 5955 4 14:14:30 9619
20 8710 7620 13065 7620 4 16:36:20 11520