پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف مخفیگاه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیظرفیت
مجموع 1540 1925 1160 380 5 7:40:20
1 40 50 30 10 0 0:05:00 1100
2 50 65 40 15 0 0:10:50 1130
3 65 80 50 15 0 0:17:30 2170
4 85 105 65 20 0 0:25:20 2220
5 105 135 80 25 0 0:34:20 2280
6 135 170 105 35 1 0:44:50 3360
7 175 220 130 45 1 0:57:00 4460
8 225 280 170 55 1 1:11:10 4600
9 290 360 215 70 1 1:27:40 5770
10 370 460 275 90 1 1:46:40 61000