پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف تالار
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگی
مجموع 617770 548580 622700 296535 62 450:18:20
1 1250 1110 1260 600 4 3:28:20 6
2 1600 1420 1615 770 2 4:06:40 7
3 2050 1820 2065 985 2 4:51:10 9
4 2620 2330 2640 1260 2 5:42:40 10
5 3355 2980 3380 1610 2 6:42:30 12
6 4295 3815 4330 2060 3 7:52:00 15
7 5500 4880 5540 2640 3 9:12:30 18
8 7035 6250 7095 3380 3 10:45:50 21
9 9005 8000 9080 4325 3 12:34:10 26
10 11530 10240 11620 5535 3 14:39:50 31
11 14755 13105 14875 7085 3 17:05:40 37
12 18890 16775 19040 9065 3 19:54:50 45
13 24180 21470 24370 11605 3 23:11:00 53
14 30950 27480 31195 14855 3 26:58:30 64
15 39615 35175 39930 19015 3 31:22:30 77
16 50705 45025 51110 24340 4 36:28:40 92
17 64905 57635 65425 31155 4 42:23:50 111
18 83075 73770 83740 39875 4 49:15:50 133
19 106340 94430 107190 51040 4 57:13:40 160
20 136115 120870 137200 65335 4 66:28:10 192