پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف تجارخانه
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیظرفیت تاجر
مجموع 691895 657305 593060 197680 51 145:48:50
1 1400 1330 1200 400 3 0:50:00 4110%
2 1790 1700 1535 510 2 1:03:00 4120%
3 2295 2180 1965 655 2 1:18:00 5130%
4 2935 2790 2515 840 2 1:35:30 6140%
5 3760 3570 3220 1075 2 1:55:50 7150%
6 4810 4570 4125 1375 2 2:19:20 9160%
7 6155 5850 5280 1760 2 2:46:40 11170%
8 7880 7485 6755 2250 2 3:18:20 13180%
9 10090 9585 8645 2880 2 3:55:10 15190%
10 12915 12265 11070 3690 2 4:37:40 19200%
11 16530 15700 14165 4720 3 5:27:10 22210%
12 21155 20100 18135 6045 3 6:24:30 27220%
13 27080 25725 23210 7735 3 7:31:00 32230%
14 34660 32930 29710 9905 3 8:48:10 39240%
15 44370 42150 38030 12675 3 10:17:40 46250%
16 56790 53950 48680 16225 3 12:01:30 55260%
17 72690 69060 62310 20770 3 14:02:00 67270%
18 93045 88395 79755 26585 3 16:21:40 80280%
19 119100 113145 102085 34030 3 19:03:50 96290%
20 152445 144825 130670 43555 3 22:11:50 115300%