پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف سنگبری
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیدوام
مجموع 76610 64250 61780 34600 41 169:52:10
1 155 130 125 70 2 0:36:40 1110%
2 200 165 160 90 1 0:52:30 1120%
3 255 215 205 115 1 1:11:00 2130%
4 325 275 260 145 1 1:32:20 2140%
5 415 350 335 190 1 1:57:00 2150%
6 535 445 430 240 2 2:25:50 3160%
7 680 570 550 310 2 2:59:10 4170%
8 875 730 705 395 2 3:37:50 4180%
9 1115 935 900 505 2 4:22:40 5190%
10 1430 1200 1155 645 2 5:14:40 6200%
11 1830 1535 1475 825 2 6:15:00 7210%
12 2340 1965 1890 1060 2 7:25:00 9220%
13 3000 2515 2420 1355 2 8:46:10 11230%
14 3840 3220 3095 1735 2 10:20:20 13240%
15 4910 4120 3960 2220 2 12:09:40 15250%
16 6290 5275 5070 2840 3 14:16:20 18260%
17 8050 6750 6490 3635 3 16:43:20 22270%
18 10300 8640 8310 4650 3 19:33:50 27280%
19 13185 11060 10635 5955 3 22:51:40 32290%
20 16880 14155 13610 7620 3 26:41:10 38300%