پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

خواص و هزینه‌های لشکریان رومی‌ها
خواص تحقیق آموزش
آیکون نام قدرت حمله قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام قدرت دفاع در مقابل سواره نظام هزینه‌ی نگهداری سرعت حمل چوب خشت آهن گندم زمان چوب خشت آهن گندم زمان
سرباز لژیون سرباز لژیون 40 35 50 1 6 50 120 100 150 30 0:26:40
محافظ محافظ 30 65 35 1 5 20 700 620 1480 580 1:58:00 100 130 160 70 0:29:20
شمشیرزن شمشیرزن 70 40 25 1 7 50 1000 740 1880 640 2:06:00 150 160 210 80 0:32:00
خبرچین خبرچین 0 20 10 2 16 0 940 740 360 400 1:38:00 140 160 20 40 0:22:40
شوالیه شوالیه 120 65 50 3 14 100 3400 1860 2760 760 2:42:00 550 440 320 100 0:44:00
شوالیه‌ی سزار شوالیه‌ی سزار 180 80 105 4 10 70 3400 2660 6600 1240 3:26:00 550 640 800 180 0:58:40
دژکوب دژکوب 60 30 75 3 4 0 5500 1540 4200 580 4:20:00 900 360 500 70 1:16:40
منجنیق آتشین منجنیق آتشین 75 60 10 6 3 0 5800 5500 5000 700 8:00:00 950 1350 600 90 2:30:00
سناتور سناتور 50 40 30 5 4 0 15880 13800 36400 22660 6:47:55 30750 27200 45000 37500 25:11:40
مهاجر مهاجر 0 80 80 1 5 3000 4600 4200 5800 4400 7:28:20